K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Nejčasteji kladené dotazy

Provádíte testy na přítomnost drog v těle v Kontaktním centru ? Můžeme k Vám přivést svoje dítě nechat otestovat?

Ve své práci na K-centru Noe vycházíme z principu, že k nám přichází klienti dobrovolně a z vlastní iniciativy ke změnám. Na našem zařízení proto neděláme testy na přítomnost drog v těle, protože je nepotřebujeme k dosažení cílů naší práce. Testy je možné zakoupit v lékárnách, nebo například  u firmy Elisabeth, odkaz http://www.elisabeth.cz/index.html

Můžu si u Vás nechat udělat testy na HIV a žloutenky i když nejsem klientem Vašeho zařízení?

K-centrum provádí testování na HIV i žloutenku typu C klientům - uživatelům drog, pro které je centrum určeno. Je to z toho důvodu, že služby jsou zaměřeny pro tuto cílovou skupinu a také proto, že dotace na provoz tohoto centra jsou účelově vázané a vymezené pro tento charakter služeb. Pokud jste uživatelem drog, je potřeba se zaregistrovat a potom Vám můžeme službu poskytnout. Pokud uživatelem drog nejste, je potřeba se obrátit na infekční ambulanci, nebo na svého obvodního lékaře. Je potřeba si uvědomit, že náklady na testy jsou poměrně finančně náročné a že pro testování musí být přijatelný důvod z pohledu prokazatelných rizik.

Jak poznám, že moje dítě bere drogy?

Mnoho dětí může projít prvními experimenty a rodiče to vůbec nemusí zjistit, protože tyto experimenty se většinou nekonají doma, ale u kamarádů, na diskotékách, na chalupě o prázdninách apod. Obtíže nastávají až postupem času, kdy klesá ostražitost dítěte a začínají se objevovat první problémy. Tehdy začnou rodiče něco tušit, že něco není v pořádku. Mohou se objevovat následující varovné příznaky:

 • Změna přátel, izolace od dosavadních vrstevníků
 • Ztráta kvalitních zájmů a zálib
 • Náhlé zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek, nebo naopak výrazné nové, až přehnané trendy v oblékání, mající prvky drogové subkultury
 • Zhoršení chování k rodičům a autoritám obecně, drzost, omezená komunikace
 • Náhlé zhoršení prospěchu i chování ve škole nebo problémy na pracovišti
 • Neomluvené hodiny ve škole či absence v zaměstnání
 • Flegmatický přístup k problémům, jejich zlehčování a bagatelizace ("mě je to jedno", "na tom nezáleží").
 • Výrazné změny v chování, výrazné střídání nálad, nedochvilnost, zapomnětlivost
 • Větší náladovost a podrážděnost, někdy možný projev agresivity
 • Horší soustředění a paměť
 • Lhaní a tajnůstkářství, zamykání se v pokojíčku, v koupelně, nebo na záchodě
 • Tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlování
 • Nadměrná hyperaktivita, absence spánku, nebo naopak velká únava, spí i několik dní
 • Abnormální nechuť k jídlu, nebo naopak až „vlčí“ hlad
 • Výrazné hubnutí
 • Ztotožňování se s drogovou kulturou, zastávání se drog, pseudofilozofická vysvětlování jejich zneužívání
 • Příbuzní nacházejí drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání (injekční jehly a stříkačky, lžičky, speciální dýmky, papírky k ručnímu balení cigaret, obaly od léků, začouzený staniol, zrcátka, trubičky.)
 • Možné problémy s úřady, případně i se zákonem

Stejně jako neexistuje jednoduchý a obecně platný návod, jak předejít tomu, aby vaše dítě začalo brát drogy, neexistuje ani zcela přesný seznam "příznaků", které spolehlivě ukáží, že dítě už drogy bere. Ani jeden z výše uvedených příznaků nemusí ještě znamenat, že dítě již skutečně drogy bere. Je potřeba se dívat na celý komplex příznaků. Nedělejte předčasné závěry. Mnohé z nich můžou souviset jen s projevy dospívání. V každém případě je dobré nakontaktovat se na specializované zařízení a poradit se s odborníky. Zkuste nepanikařit a neztratit důvěru dítěte. Přílišnou panikou můžete více zkazit, než změnit.
 
K-centrum Noe