K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Prezentace partnerů a přátel

Sdružení Podané ruce Sdružení Podané ruce
Pomáháme lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového problému, aby ho co nejlépe zvládali, a snažíme se působit tak, aby se tomuto problému předcházelo. Zároveň se podílíme na ochraně společnosti před negativními důsledky zneužívání návykových látek.
A.N.O. A.N.O.
Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí.Asociace působí na území České republiky a v zahraničí a je partnerem vlády ČR a jejích orgánů stejně tak jako mezinárodních organizací působících ve vymezené oblasti.
Sananim Sananim
Poskytování efektivní, profesionální pomoci a léčby osobám ohroženým drogovou závislostí a provoz sítě programů a služeb, vytvářejících komplexní systém prevence, péče a léčby drogových závislostí.
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evropskou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. NMS je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.
Spektrum Spektrum
Nízkoprahové kontaktní centrum Spektrum vzniklo v roce 1995 jako účelové zařízení Kolpingova díla. V současné době zajišťuje poradenské služby, realizaci minimálních preventivních programů na školách, dále kontaktní práci, krizovou intervenci, sociální servis a diferenciálně diagnostický filtr.
 
K-centrum Noe