K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

K problémům se staví čelem. Persekuce nepomůže


Text a foto HoN: EVA BÁRTÍKOVÁ
          
 
Městský park s letním kinem v Moravských Budějovicích býval kdysi chloubou města, se spoustou upravených záhonů a zeleně. Dnes je spíše ponurým místem. Hned za hlavní branou nás při naší návštěvě zarazily poházené pet láhve, nedopalky a odpadky. Za několik měsíců bylo v prostorách parku nalezena téměř stovka použitých injekčních stříkaček.
Ty zajistila Městská policie ve spolupráci s K-centrem. „Mohou to být jehly, které narkomani získali od nás nebo si je obstarali sami v lékárnách, případně v jiném K-centru. Víme, o které klienty jde,“ uvedl Mgr. Ivo Vítek, vedoucí z třebíčského K-centra. „Jsou to klienti závislí na pervitinu a také užívající sezónní opiát z makovic,“ upřesnil. Podle jeho informací byly na zmíněném místě kromě injekčních jehel nalezeny také plastové lahve od H2O, jež se používá k aplikaci drogy a dále byly nalezeny obaly od alkoholových tamponů na sterilizaci místa před vpichem. „S K-centrem máme úzkou spolupráci. Jejich pracovníci dojíždí do Moravských Budějovic dvakrát týdně, zabezpečují výměnu jehel pro závislé na drogách. Po situaci, kdy se nalezl použitý materiál v  prostorách letního kina, jsme se dohodli, že do našeho města budou jezdit častěji. Třikrát až čtyřikrát do týdne,“ poznamenala Ing. Vladimíra Pešková, manažerka prevence kriminality z Moravských Budějovic. Zvýšenou pozornost městskému parku prý nyní věnuje při svých obchůzkách i městská policie. Není divu, v prostorách parku se totiž nachází i dětské hřiště.
„Striktně dbáme na to, aby počet vydaných jehel a jehel použitých u každého klienta souhlasil. Problémem je, že drogová scéna je propojena od Jaroměřic, přes Moravské Budějovice až k Jemnici a jehly vydané v Jemnici, mohou skončit na jiném místě regionu,“ uvádí  pracovník K-centra. „Nejsme od toho, abychom drogově závislé jakýmkoliv způsobem perzekuovali nebo evidovali. Jsme zařízením pro prevenci, které předáním zdravotnického materiálu závislým na drogách a sběrem použitého materiálu napomáhá, aby se mezi nedrogovou veřejnost nešířily některé choroby jako je například hepatitida nebo HIV. Věnujeme se hodně i osvětě o drogách mezi veřejností,“ říká Vítek. Jejich třebíčské K-centrum Noe má na starosti celý okres Třebíč. „V roce 2007 jsme na okrese vybrali přes 18,5 tisíc použitých stříkaček, zatímco už za první pololetí letošního roku to bylo na 15 tisíc jehel. Je tu znát nárůst,“ podotýká. „Rádi bychom proto vyzvali ke spolupráci veřejnost, aby v případě nálezu použitých jehel kontaktovali naše K-centrum v Třebíči,“ opakuje Mgr. Vítek před novináři neustále. Nález použitých jehel na kterémkoliv místě našeho okresu stačí nahlásit na tel. číslo centra: 776 158 489. Text a foto HoN: EVA BÁRTÍKOVÁ


Zdroj: Horácké noviny
 
K-centrum Noe