K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Informace pro veřejnost

Stručná východiska a filosofie kontaktního centra

Základním přístupem činnosti kontaktního centra je akceptace uživatelů omamných látek a drogově závislých, kdy braní drog není chápáno jako okolnost, snižující hodnotu člověka. Východiskem práce těchto center je ochrana veřejného zdraví,...

Poslání K-centra Noe

Posláním Kontaktního centra Noe v Třebíči je omezit sociální a zdravotní dopad rizikového užívání drog u osob užívající drogy, jejich partnerů a rodin i další veřejnosti na okrese Třebíč, formou profesionálních služeb vycházející z...

Cílová skupina K-centra Noe

Rozdělení vzhledem k specifickým atributům užívání drog:Primární cílová skupinamládež ohrožená drogamiexperimentátořimladiství uživatelé droguživatelé drog na taneční scéněrekreační uživatelé drogproblémoví a...

Zásady poskytované sociální služby

Dostupnost (bezprostřední kontakt, který není založen na principu objednávání)Bezplatnost Anonymita (nevztahuje se na zákonem dané výjimky)Respekt a podpora základních práv klienta K-centra Noe, jeho...

Cíle služby

snižování poptávky po drogáchaktivně vyhledávat drogou ohrožené lidi v jejich vlastním prostředívytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem a odstraňovat překážky, které uživatelům drog brání vyhledat odbornou pomoc při...
 
K-centrum Noe