K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Cílová skupina K-centra NoeRozdělení vzhledem k specifickým atributům užívání drog:


Primární cílová skupina

 • mládež ohrožená drogami
 • experimentátoři
 • mladiství uživatelé drog
 • uživatelé drog na taneční scéně
 • rekreační uživatelé drog
 • problémoví a rizikoví uživatelé drog
 • uživatelé v sociálním a zdravotním propadu
 • uživatelé drog existující mimo síť služeb
 • závislé ženy, které jsou předmětem jakékoliv diskriminace
 • abstinující uživatele drog, kteří se začleňují do běžného občanského života

Sekundární cílová skupina

 •  neuživatelé drog (rodina a partneři uživatelů, odborná i laická veřejnost)

 
K-centrum Noe