K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Zásady poskytované sociální služby  • Dostupnost (bezprostřední kontakt, který není založen na principu objednávání)
  • Bezplatnost 
  • Anonymita (nevztahuje se na zákonem dané výjimky)
  • Respekt a podpora základních práv klienta K-centra Noe, jeho svobody,   důstojnosti, sebevědomí, autonomie a duševního zdraví
  • Individuální přístup ke klientovi K-centra Noe
  • Program vychází z individuálních potřeb klienta K-centra Noe
  • Dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně
  
K-centrum Noe