K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Cíle služby

  • snižování poptávky po drogách
  • aktivně vyhledávat drogou ohrožené lidi v jejich vlastním prostředí
  • vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem a odstraňovat překážky, které uživatelům drog brání vyhledat odbornou pomoc při řešení sociálních a zdravotních problémů
  • minimalizace zdravotních a sociálních rizik (harm reduction)
  • změna vztahově postojových a seberegulačních vlastností osobností klientů a tím změna postoje k užívání drog
  • iniciovat pozitivní změny směřující k abstinenci
  • poskytovat referenci na další navozující péči
 
K-centrum Noe