K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Odkazy na další vzdělávání

Tento projekt je zaměřen na zkvalitnění práce pracovníků v Diecézní charitě Brno a zároveň zabezpečení odborného vzdělávání pro podporu rozvoje pracovníků uvnitř organizace.
Pomáháme lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového problému, aby ho co nejlépe zvládali, a snažíme se působit tak, aby se tomuto problému předcházelo. Zároveň se podílíme na ochraně společnosti před negativními důsledky zneužívání návykových látek.
Skálův institut je občanské sdružení založené v červnu 1995 za účelem poskytování vzdělávání profesionálům v pomáhajících profesích.Vznikl po 5tileté praxi sebezkušenostních výcviků ve skupinové psychoterapii, které vedla dvojice profesionálů Jiří Heller a Magdalena Frouzová. Čestným členem OS je doc. Jaroslav Skála, CSc., podle kterého je institut pojmenován a který je nejvýznamnější postavou české psychoterapie 20. století.
Systém výcviku v psychoterapii, založený  Doc. MUDr.Jaroslavem Skálou, PhDr. Eduardem Urbanem a MUDr. Jaromírem Rubešem, vyvíjející se od r. 1967.  Vývikový model SUR (výcvik typu SUR) je založen na principech terapeutické komunity s několika skupinami, každou skupinu vedou dva terapeuti či lektoři opačného pohlaví pod supervizí vedoucího komunity.
Informační portál o drogách a protidgorových akcí.
1) Vzděláváme ty, kteří o své práci přemýšlejí...
2) Inspirujeme ty, kteří se chtějí rozvíjet...
3) Pomáháme těm, kteří to potřebují...

Kvalita naší práce stojí na třech pilířích:

- Propojování vzdělávání, rozvoje teorie a svébytné praxe
- Propojování komerčních a nekomerčních aktivit
- Propojování akce a reflexe

 
K-centrum Noe