K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Práce s informacemi - nabídka pro veřejnost


Nabídka pro školy:
  • Prohlídka prostor K-centra-exkurze
  • Metody a formy práce v K-centru Noe
  • Streetwork
  • Beseda spojená s videoprojekcí
  • Zprostředkování besedy s bývalým uživatelem drog
  • Drogová závislost a její příčiny
  • Přehled kategorií drog a jejich rizika
  • Konopné drogy

Dále je možné doplnit nabídku individuálně volenými tématy, které dává zakázkou pedagog, který má na dané škole odpovědnost za danou problematiku. Součástí nabídky mohou být besedy pro rodiče např. v rámci třídních schůzek.  Po dohodě lze realizovat besedy a přednášky v rámci vzdělávání pedagogů nebo pro ostatní veřejnost.

Aktuální nabídku najdete v sekci "Ke stažení"

 
 
K-centrum Noe