K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Práce s informacemi - nabídka pro veřejnost


Nabídka pro školy:
  • Exkurze - Prohlídka prostor K-centra, činnost zařízení, zodpovězení otázek na drogovou problematiku)
  • Metody a formy práce v K-centru Noe (informace o zařízení, kategorie drog, drogová závislost a její příčiny a důsledky, práce s uživateli drog - kontaktní centrum a terénní program, problematika užívání atd.)
  • Beseda spojená s videoprojekcí - informace o zařízení, projekce filmu, diskuze a zodpovězení dotazů

Dále je možné doplnit nabídku individuálně volenými tématy, které dává zakázkou pedagog, který má na škole odpovědnost za danou problematiku. Součástí nabídky mohou být besedy pro rodiče např. v rámci třídních schůzek.  Po dohodě lze realizovat besedy a přednášky v rámci vzdělávání pedagogů nebo pro ostatní veřejnost.

Aktuální nabídku najdete v sekci "Ke stažení"

 
 
K-centrum Noe