K-centrum Noe | Víceúčelové regionální zařízeni pro problematiku drog Třebíč
K-centrum Noe | Kontakty
K-centrum Noe | Mapa webu
K-centrum noe | Caritas
 
K-centrum Noe
K-centrum Noe

Jaké drogy užíváte?

Neužívám nic
Marihuanu
Extáze
LSD, Lysohlávky
Těkavé látky
Pervitin
Heroin, opiáty
Kokain
Medikamenty
K-centrum Noe
K-centrum Noe
K-centrum Noe
Ministerstvo práce a sociálních věcí
ROP Jihovýchod
Vláda České republiky
Fler
Druhá šance | www.facebook.com/profile.php?id=1797951060#!/pages/Asistovana-pracovni-rehabilitace-Druha-sance/130333393692566
Kraj Vysočina
Město Třebíč
ČEZ a.s.
eu
facebook
K-centrum Noe
 
 

Nabídka služeb K-centra NoeProvozní doba K-centra:

Pondělí:
12:00 - 17:00
Úterý:
12:00 - 17:00
Středa:12:00 - 17:00
Čtvrtek:12:00 - 17:00
Pátek:
  8:00 - 12:00

Kontaktní centrum je určeno:
 • Uživatelům návykových látek starších 15ti let včetně příležitostných uživatelů
 • Uživatelům závislým na nealkoholových drogách či rizikovým uživatelům drog
 • Jejich rodinám či sociálnímu okolí (ostatní rodinní příslušníci, přátelé),
 • Abstinujícím bývalým uživatelů drog v rámci doléčování a podpory v rámci zařazování se do společnosti
 • Ostatní široká i odborná veřejnost

Základní činnosti:

a) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • zajištěný podmínek pro běžné úkony osobní hygieny
 • zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla
_____________________________________________________________________
K-centrum Noe nabízí tyto služby:

 • Výměnný a jiný Harm reduction program (výměna injekčního materiálu, informace o bezpečném sexu, bezpečném užívání drog, o viru HIV a onemocnění AIDS, hepatitidách, zdravotní informace a ošetření, vitaminový program)
 • Testování infekčních onemocnění (HIV, HBV, HCV, Syfilis)
 • Individuální poradenství
 • Individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
 • Psychoterapie individuální, párová a skupinová
 • Telefonické, písemné a internetové poradenství
 • Sociální práce
 • Asistenční služba
 • Informační servis (zdravotně a sociální právní oblast, zprostředkování léčby)
 • Kontaktní práce
 • Krizová intervence
 • Krizové intervence po telefonu a internetu
 • Orientační test z moči (těhotenský, na přítomnost drog)
 • Pracovní terapie
 • Základní zdravotní ošetření
 • Potravinový servis
 • Hygienický servis - sprcha, pračka

Ostatní aktivity:

 • Odborné konzultace, exkurze a přednášky pro veřejnost, dobrovolníky, studenty, žáky

_____________________________________________________________________

Kapacita služby: 20 osob za den

_____________________________________________________________________

Úhrada za služby:

Služby poskytujeme zdarma a anonymně

_____________________________________________________________________

Důvody pro odmítnutí služby:

a) Zájemce o sociální službu nespadá do cílové skupiny K-centra (neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá

b) Zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

c) V posledních šesti měsících došlo v vypovězení smlouvy o poskytnutí služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

_____________________________________________________________________


 
 
K-centrum Noe